הצטרפות לחברה

להלן אפשרויות התשלום:

- ניתן להצטרף לחברה הישראלית להפרעת קשב באתר הר"י.
- באמצעות כרטיס אשראי באתר הר"י www.ima.org.il דרך הכרטיס האישי עפ"י מס השובר במידה וקיים.
- באמצעות חתימה על טופס זה והשבתו לפקס 03-6121610. קבלה תשלח בדואר אלקטרוני, כפי המעודכן בהר"י.
- באמצעות כרטיס אשראי במחלקת השירות בהר"י טלפון 03-6100471.

להבהרות נוספות ניתן לפנות למחלקת השירות של הר"י, בשם ועד האיגוד
טלפון: 03-6100444

לבקשת ההצטרפות לחברה הישראלית להפרעת קשב יש להוסיף קובץ קצר של קורות חיים. ניתן לשלוח את הקובץ להר"י בפקס 03-6121610 או למייל adhdsocietyisrael@gmail.com